4CARS Autošampón s Voskom 1l
  4CARS Autošampón s Voskom 1l
  4CARS Autošampón s Voskom 1l
  4CARS Autošampón s Voskom 1l
  4CARS Autošampón s Voskom 1l
  4CARS Autošampón s Voskom 1l

  4CARS Autošampón s Voskom 1l

  96382
  Skladom
  2,58 €
  S DPH
  Autošampón je určený na umývanie vonkajšej časti vozidla. Svojím zložením zaručuje jednoduché, dokonalé a šetrné umytie vozidla. Rozrieďte v pomere 1:50 – 1:100 v 5 - 10 litroch teplej vody. Po umytí karosérie roztokom autošampónu povrch dôkladne opláchnite prúdom vody a osušte. Neumývajte na priamom slnku.

  Tento produkt bol naposledy pridaný do košíka: 2019-10-26

  Popis

  Návod na použitie: Autošampón s voskom je určený na umývanie vonkajšej časti vozidla. Svojím zložením zaručuje jednoduché, dokonalé a šetrné umytie vozidla. Rozrieďte v pomere 1:50 – 1:100 v teplej vode. Po umytí karosérie povrch dôkladne opláchnite prúdom vody a osušte. Neumývajte na priamom slnku.Vlastnosti: konzervácia laku a ochrana, čistiace účinky, dlhodobý lesk, šetrný ku všetkým druhom laku, nepoškodzuje plasty a gumy.Nebezpečné zložky: laureth sulfát sodný (EC: 500-223-8), alkybenzénsulfonát sodný (EC: 285-600-2), difosforečnan tetradraselný (EC: 230-785-7).Podľa Nariadenia ES 648/2004 obsahuje: 5% alebo viac, ale menej ako 15% aniónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5% fosfátov, parfum, farbivo, DIMETHYLOL GLYCOL, farbivo, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Zoznam zložiek a kartu bezpečnostných údajov na vyžiadanie.Skladovanie: pri +5 oC až +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.Výstražné slovo: pozorVýstražné upozornenie: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.Ďalšie informácie o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazolín-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Detaily produktu

  Použitie
  Autošampón
  1

  Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

  Na stránke sa používajú COOKIES

  K prevádzkovaniu eshopu využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory

  slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne

  na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so

  spôsobom, akým s cookies nakladáme. Viac informácií.